Ahoj!最新号のご案内


アホイ!第36号

2019年1月2月号
1月10日お手渡し開始 無料
A5判 カラー 4ページ
隔月10日発行


最新号目次

Ahoj!を今年もよろしくね

カプチーノとカフェラテの違いを知っていた?バリスタが解説、ひょっとして保存版?カフェでどう頼むか

大人気連載!
バチャでおほほ…
ハーブで温まる ターボル通信
www.ahojda.cz
Magazín distribuovaný zdarma, určený pro japonskou komunitu, žijící v Praze a jejím okolí. © 2013